A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chợ Đồn thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2024

Cùng với các địa phương trong cả nước, từ ngày 1/4/2024, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Đồn thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ.

Điều tra viên xã Đồng Lạc thực hiện thu thập thông tin tại hộ gia đình.

Mục đích của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 nhằm: Thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2021 – 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2026 – 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 – 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

Đối tượng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 bao gồm: Hộ dân cư; Nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư, không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an.

Đơn vị điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là hộ dân cư. Bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quỹ thu – chi chung.

Các thông tin chính thu thập trong lần điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ gồm: Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, thông tin về di cư, thông tin về giáo dục, thông tin về hôn nhân, thông tin về lịch sử sinh của nữ giới từ 10-49 tuổi, thông tin về người chết của các hộ, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ.

Điều tra dân số 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Theo đó, điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI).

Thời điểm điều tra là từ 0 giờ ngày 01/4/2024. Thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/4/2024.

Để cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt, UBND huyện chỉ đạo Chi cục Thống kê huyện, các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung và các điều kiện liên quan để tổ chức tốt công tác tuyên truyền và điều tra tại cơ sở theo đúng phương án, kế hoạch và hướng dẫn của Cục Thống kê. Chỉ đạo các thôn, tổ triển khai nội dung của cuộc điều tra và tạo điều kiện thuận lợi cho các điều tra viên thống kê hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ sở.

Tác giả: Thu Thúy

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật