A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chợ Đồn hoàn thành chuyến học tập, trao đổi kinh nghiệm tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Nhằm học tập kinh nghiệm về phương pháp quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thuộc Tiểu dự án 4 - Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền. Trong các ngày từ 28-30/3, UBND huyện Chợ Đồn  thành lập đoàn học tập, trao đổi kinh tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

  

    Đồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư huyện ủy –  Chủ tịch UBND huyện giới thiệu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện với huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

           Đoàn công tác gồm 31 người, đã trao đổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bảo Lạc và tổ chức tham quan, học tập một số mô hình, dự án có hiệu quả thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng như: Mô hình nuôi tằm thuộc xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, mô hình du lịch cộng đồng tại Kha Rào, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

        Thông qua chuyến học tập kinh nghiệm này các thành viên trong đoàn đã có điều kiện học tập kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm về kỹ năng, cách thức trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình. Trao đổi, thảo luận và nghe ý kiến tư vấn về phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng mô hình phát triển kinh tế, du lịch cộng đồng tại địa phương.

 Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở làm việc UBND huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Huyện Chợ Đồn đang trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Do vậy, đây là dịp để huyện học hỏi và tăng cường giao lưu, tạo mối quan hệ liên kết, hợp tác cùng phát triển trong công tác quản lý Nhà nước, phương pháp quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021-2025 và những năm tiếp theo hướng đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn huyện, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương.

Tác giả: Ngọc Nước, Phòng VHTT huyện

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật