A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024

Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024. (Tải về Quyết định, Biểu kèm Quyết định)


Tập tin đính kèm

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật