Ban tuyển sinh Quân sự huyện tuyên truyền, hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự vào  các học viện, nhà trường trong Quân đội năm 2024
Ban tuyển sinh Quân sự huyện tuyên truyền, hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự vào các học viện, nhà trường trong Quân đội năm 2024
Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh vào các học viện, các trường trong Quân đội năm 2024, thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BCH ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Bắc Kạn về công tác tuyên tuyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự ...
Phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự...
Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn Phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 Đoạn qua thị trấn Bằng ...
Danh mục các Dự án đầu tư
Danh mục các Công trình xây dựng cơ bản do Ban Quản lý các Dự án đại diện làm chủ đầu tư (Tải về)

Tin nổi bật Tin nổi bật