A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng CDNN viên chức từ hạng IV lên hạng III

Nội dung kèm Thông báo số 05/TB-HĐTH ngày 26/5/2023 của Hội đồng thi thăng hạng CDNN từ hạng IV lên hạng III huyện Chợ Đồn về nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng CDNN viên chức từ hạng IV lên hạng III.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật