Hội nghị lấy ý kiến quy hoạch Điều chỉnh, mở rộng xây dựng thị trấn Bằng Lũng, giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm...
Hội nghị lấy ý kiến quy hoạch Điều chỉnh, mở rộng xây dựng thị trấn Bằng Lũng, giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm...
     Ngày 1/11, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ đồ án quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm ...

Tin nổi bật Tin nổi bật