Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chợ Đồn
1. Thông báo số 01a/TB-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chợ Đồn. (Tải về)2. Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân ...
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050
1. Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050. (Tải về)2. Hồ sơ quy hoạch được phê ...
Hội nghị lấy ý kiến quy hoạch Điều chỉnh, mở rộng xây dựng thị trấn Bằng Lũng, giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm...
Hội nghị lấy ý kiến quy hoạch Điều chỉnh, mở rộng xây dựng thị trấn Bằng Lũng, giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm...
     Ngày 1/11, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ đồ án quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm ...

Tin nổi bật Tin nổi bật