Thông báo ựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô
Thông báo số 287/TB-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về lựa chọn tổ chức bán đấu giá xe ô tô MITSUBISHI PAJERO GLV6 biển kiểm soát 97A-0667. (Tải về)
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
                    Thông báo số 308/TB-TCKH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chợ Đồn về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã tịch thu sung quỹ nhà nước. (Tải về)

Tin nổi bật Tin nổi bật