Tài liệu Họp thành viên UBND huyện
– Tài liệu phục vụ cuộc họp thành viên UBND huyện. (Tải về dưới đây)Tài liệu KH-HT: QĐ 3841; 1. Báo cáo thẩm định;2121-PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH NĂM 2020_signed;BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QH TT;DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT;Tờ trình đề nghị ...

Tin nổi bật Tin nổi bật