Về An toàn khu Chợ Đồn, “địa chỉ đỏ” lưu giữ sử vàng
Về An toàn khu Chợ Đồn, “địa chỉ đỏ” lưu giữ sử vàng
Những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024, nhiều đoàn khách đã tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan di tích và nghiên cứu lịch sử hình thành của di tích lịch sử cách mạng vùng An toàn khu (ATK) Chợ Đồn. Trong các đoàn khách đến dâng hương có cán bộ, ...
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024
Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024. (Tải về Quyết định, Biểu kèm Quyết định)
Chợ Đồn phát động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
Chợ Đồn phát động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm. Năm 2023, Chiến dịch có chủ ...
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
Quyết định số 3834/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân huyện)  . (Tải về Quyết định, Biểu công khai)

Tin nổi bật Tin nổi bật