Thông báo về việc tiếp nhận, đính chính thông tin thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi và thu phí dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III
Thông báo số 07/TB-HĐTH ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng thi thăng hạng CDNN từ hạng IV lên hạng III huyện Chợ Đồn về việc tiếp nhận, đính chính thông tin thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi và thu phí dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp ...

Tin nổi bật Tin nổi bật