Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III
1. Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III. (Tải về)2. Danh sách kèm theo Quyết định số 2563/QĐ-UBND ...
Thông báo về việc tiếp nhận, đính chính thông tin thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi và thu phí dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III
Thông báo số 07/TB-HĐTH ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng thi thăng hạng CDNN từ hạng IV lên hạng III huyện Chợ Đồn về việc tiếp nhận, đính chính thông tin thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi và thu phí dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp ...