Chợ Đồn có 13 sản phẩm OCOP được xếp hạng sao năm 2022
Chợ Đồn có 13 sản phẩm OCOP được xếp hạng sao năm 2022
Năm 2022, huyện Chợ Đồn có 13 sản phẩm OCOP được xếp hạng sao, 03 sản phẩm được nâng hạng sao, 05 sản phẩm đủ điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2022, đây là nội dung tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn số ...
Chợ Đồn phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch
Chợ Đồn phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch
Với nhiều ưu đãi về cảnh quan thiên nhiên, sự đa dạng sản phẩm nông nghiệp cùng  sự đặc sắc trong văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc…  là điều kiện thuận lợi để huyện Chợ Đồn phát triển du lịch. Hiện nay huyện đang triển khai nhiều hoạt ...

Tin nổi bật Tin nổi bật