A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thi đua yêu nước: Xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh

 Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chợ Đồn luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” nhằm xây dựng Hội CCB vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Hội CCB huyện thường xuyên tổ chức giao ban, gặp mặt nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

 Chi hội CCB Đồng Thành, thuộc Hội Cựu CCB thị trấn Bằng Lũng có 35 hội viên, thực hiện phong trào thi đua do Hội CCB thị trấn Bằng Lũng, Hội CCB huyện Chợ Đồn phát động. Chi hội CCB Đồng Thành đã làm tốt công tác xây dựng Chi hội về mọi mặt và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hằng năm 100% Hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Điều lệ Hội; tham gia đầy đủ các phong trào do các cấp phát động như: tiếp tục ủng hộ tiền làm nhà ở cho hội viên CCB gặp khó khăn về nhà ở trong tỉnh Bắc Kạn; Vận động hội viên giúp đỡ hội viên bị bệnh hiểm nghèo,…Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CCB vào hội, trong Chi hội không có hội viên vi phạm kỷ luật, mắc các tệ nạn xã hội. Các hội viên tích cực kinh doanh, dịch vụ, sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, do đó đa số hội viên đều có việc làm và từng bước ổn định, năm 2023 Chi hội không có hội viên nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều, có khoảng 60% hội viên có mức sống trung bình, 40% hội viên có thu nhập khá và giàu.

Với những kết quả đã thực hiện trong nhiều năm qua, từ năm 2019 đến năm 2021 Chi hội được tặng giấy khen của Hội CCB huyện. Năm 2022, 2023 được Hội CCB tỉnh Bắc Kạn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội CCB. Chi Hội CCB Đồng Thành, Hội CCB thị trấn Bằng Lũng xứng đáng là Chi hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu của Hội CCB huyện Chợ Đồn.

Để xây dựng tổ chức Hội Cực chiến binh trong sạch, vững mạnh, thời gian tới Hội CCB huyện Chợ Đồn đã làm tốt công tác tuyên truyền bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, hội viên CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng, trung thành với cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Trong năm 2023, Hội đã tổ chức các lớp tập huấn triển khai nghị quyết Đại hội CCB các cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ cơ sở sau Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 với 213 đại biểu tham dự; Tập huấn cho 110 hội viên về kỹ thuật trồng và chăm sóc lúa ngô, kỹ thuật chăn nuôi đại gia súc trâu, bò.

 Lãnh đạo Huyện uỷ, Các ban Xây dựng Đảng, các Hội, đoàn thể tặng hoa chúc mừng Hội CCB huyện Chợ Đồn nhân Kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989- 06/12/2023)

 Đồng chí Đồng Phúc Bình, Chủ tịch Hội CCB huyện Chợ Đồn chia sẻ thêm: Thường trực Hội CCB huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên CCB. Chỉ đạo Hội cơ sở thường xuyên học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, hội viên trước những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Phát huy tính chủ động, sáng tạo,  nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, duy trì nề nếp, chế độ, thời gian sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định. Thực hiện tốt mô hình giúp đỡ cán bộ Hội cơ sở còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Quan tâm xây dựng, củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ.

Với những nỗ lực trong công tác xây dựng tổ chức Hội, Hội CCB các cấp huyện Chợ Đồn đã có bước phát triển vững chắc cả về tổ chức và cán bộ; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, ổn định tình hình chính trị, tư tưởng ở cơ sở, giữ gìn tốt an ninh trật tự tại địa phương; giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ. Các phong trào thi đua do Hội CCB tổ chức thực hiện ngày càng thực chất, có hiệu quả. Vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của hội CCB các cấp ngày càng được khẳng định, được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

Tác giả: Nông Đuổng

 

 

 

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật