A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại huyện Chợ Đồn

       Thực hiện Kế hoạch số 681/KH-LĐTBXH ngày 28/3/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn về việc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2024. Sáng ngày 09/4/2024 bà Hà Thị Liễu, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 tại huyện Chợ Đồn.

Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Ma Doãn Kháng, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện một số đơn vị liên quan: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Tài chính - Kế hoạch huyện.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình nuôi dê sinh sản tại thôn Bản Cậu, xã Yên Thịnh.

          Đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực tế mô hình nuôi dê sinh sản tại thôn Bản Cậu, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn (thực hiện Dự án 2, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo). Qua kết quả kiểm tra thực tế, đoàn công tác của tỉnh đánh giá cao việc định hướng, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế, đa dạng hóa sinh kế cho người dân được hưởng lợi từ nguồn của Dự án 2, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Yên Thịnh, cũng như huyện Chợ Đồn.

Đoàn công tác làm việc tại UBND xã Yên Thịnh.

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn công tác làm việc tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh, kiểm tra, làm rõ hồ sơ thực hiện Dự án tại UBND xã Yên Thịnh. Đồng thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Chợ Đồn.

Tác giả: Ngọc Nước, Phòng VH&TT

 


Tin liên quan