A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn làm việc với UBND huyện Chợ Đồn

Chiều ngày 09 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn làm việc với UBND huyện Chợ Đồn thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, quy mô cấp tỉnh tại huyện Chợ Đồn.

Dự và chủ trì cuộc họp có ông Vi Duy Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế - Phó ban thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn, cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Ma Doãn Kháng, tham dự cuộc họp có lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, lãng đạo các Phòng: Văn hóa và Thông tin; Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Y tế huyện, Đội Quản lý thị trường số 6; đại diện các cơ quan Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an huyện, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Chợ Đồn.

Toàn cảnh cuộc họp.

 Tại cuộc họp các đại biểu dự đã được nghe lãnh đạo Sở Y tế - Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn thông qua nôi dung kế hoạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, tổ chức quy mô cấp tỉnh tại huyện Chợ Đồn. Đề cập các nội dung thảo luận, đề nghị đại biểu dự họp cho ý kiến góp ý, thống nhất.

Tiếp đó các đại biểu dự họp thảo luận, đóng góp ý kiến đề xuất, bổ sung cho bản dự thảo kế hoạch, cụ thể: Thời gian tổ chức, nội dung tổ chức, thành phần tham dự, phân bổ số lượng thành phần tham dự, điều chỉnh, xắp xếp nội dung chương trình tổ chức, kinh phí tổ chức và các vấn đề liên quan khác.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, thảo luận, thống nhất và bàn giải pháp thực hiện các thành phần dự họp. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn nhất trí thời thực hiện tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, tổ chức quy mô cấp tỉnh tại huyện Chợ Đồn và ngày 16/4/2024 hoặc trước 01 ngày là 15/4/2024 tại Sân Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện Chợ Đồn. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu dự họp. Đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch trong thời gian sớm nhất để huyện tổ chức thực hiện các nội dung phối hợp đảm bảo theo kế hoạch.

Kết luận tại buổi làm việc ông Vi Duy Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế - Phó ban thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn đề nghị UBND huyện Chợ Đồn tổ chức thực hiện các nội dung phối hợp theo kế hoạch; chỉ đạo cơ quan soạn thảo kế hoạch tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp tổ chức, phối hợp với UBND huyện Chợ Đồn thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch./

           Tác giả: Hà Thị Thanh Nga, Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

 


Tin liên quan