A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG tại Chợ Đồn

Ngày 27/3, Sở Tài chính Bắc Kạn phối hợp với UBND huyện Chợ Đồn tổ chức Hội thảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ( MTQG); kiểm tra điểm về hồ sơ thanh, quyết toán dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Tham gia Hội thảo, đoàn công tác Sở Tài chính có bà Nông Thị Hiền - Phó giám đốc Sở cùng các thành viên. Huyện Chợ Đồn có ông Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện; Phòng Tài Chính - Kế hoạch; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan; lãnh đạo và công chức trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện Chương trình MTQG các xã, thị trấn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong buổi sáng, đoàn công tác Sở Tài chính  trực tiếp kiểm tra hồ sơ, chứng từ thanh, quyết toán dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT và UBND các xã: Nam Cường, Yên Phong, Đại Sảo, Bằng Phúc, Bình Trung.

Đại biểu phát biểu ý kiến.

Buổi chiều tổ chức Hội thảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Chương trình MTQG tại Hội trường UBND huyện.

Trên cơ sở kiểm tra điểm hồ sơ, chứng từ thanh, quyết toán dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG đơn vị điểm, các địa phương và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo, các thành viên trong đoàn của Sở Tài chính đã tư vấn, trả lời, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện một số tiểu dự án, dự án.

Ông Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện cảm ơn sự giúp đỡ của Sở Tài chính trong việc tư vấn, chỉ ra các hướng giải quyết về những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương của huyện Chợ Đồn trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG. Đề nghị các đơn vị, các xã, thị trấn trên cơ sở các ý kiến đóng góp, trả lời của Sở Tài chính tiếp tục triển nghiên cứu tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG.

Việc tổ chức Hội thảo, trực tiếp lắng nghe các ý kiến của các đơn vị, các xã, thị trấn về những khó khăn, vướng mắc, lúng túc trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG. Đồng thời trực tiếp kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, chứng từ đối với một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của một số đơn vị, địa phương , nhằm kịp thời phát hiện, hướng dẫn bổ sung kịp thời những thiếu sót về hồ sơ, chứng từ thanh toán theo quy định, giúp cho việc thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Chợ Đồn cũng như tỉnh Bắc Kạn.

Tác giả: Nông Đuổng

 

 

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật