Thông tin liên hệ
 
Địa chỉ: thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn
Họ và tên người đại diện: Nông Đức Tranh
Chức vụ: Chủ tịch thị trấn
Emai liên hệ: ductranh66@gmail.com
 
Sign In
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẮC KẠN – Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn
Địa chỉ : thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn - Điện thoại: 02813.884.236
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.