Thông tin liên hệ
 
Địa chỉ: Tổ 3 - Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng.
Họ và tên người đại diện: Đặng Thị Châm
Chức vụ: Trưởng phòng.
Điện thoại liên hệ: 02813.882.339
Sign In
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẮC KẠN - phòng Tài chính Kế hoạch, huyện Chợ Đồn
Địa chỉ: Tổ 3 - Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng - Điện thoại: 02813.882.339
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.