Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

VĂN BẢN SAO LỤC

STTTên văn bảnCơ quan BHSố hiệu VB saoNơi nhận VBS
1Quyết định về việc quy định mức trợ cấp chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc KạnUBND tỉnh Bắc Kạn15/SY-UBND- TT HĐND huyện; - LĐ UBND huyện; - Phòng TC-KH; - UBND các xã, thị trấn; - LĐ Văn phòng;
2Quyết định Ban hành quy định về số lượng, quy trình xét chọn và đơn vị quản lý, chế độ chính sách đối với nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh B...UBND tỉnh Bắc Kạn14/SY-UBND- TT HĐND huyện; - LĐ UBND huyện; - Phòng Y tế; - Trung tâm Y tế; - Trạm y tế các xã, thị trấn; - LĐ Văn phòng;
3Quyết định phê duyệt danh sách và hình thức hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khắn năm 2015 theo quyết định 102/QĐ-TTg UBND tỉnh Bắc Kạn13/SY-UBND- LĐ UBND huyện; - Phòng TC – KH; - Phòng Dân tộc; (B.gốc) - LĐ Văn phòng;
4Quyết định v/v công nhận thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020UBND tỉnh Bắc Kạn12/SY-UBND- LĐ UBND huyện; - LĐ Văn phòng;
5Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy cán bộ, công chức, viên chức nhà nước - MãoUBND tỉnh Bắc Kạn11/SY-UBND- TT Huyện ủy; - TT HĐND huyện; - LĐ UBND huyện; - Các cơ quan, phòng, ban trực thuộc;
6Quyết định về việc hủy bỏ khoản 3 Điều 14 Bản Quy ước mẫu ban hành kèm theo quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Quy định trình...UBND tỉnh Bắc Kạn09/SY-UBND- LĐ UBND huyện; - Phòng Tư pháp; - UBND các xã, thị trấn;
7Quyết định về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bảo dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn năm 2015UBND tỉnh Bắc Kạn10/SY-UBND- Phòng Dân tộc; - UBND các xã, thị trấn;
8Quyết định về việc quy định mức tỉ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất có mặt nước...UBND tỉnh Bắc Kạn08/SY-UBND- TT HĐND huyện; - LĐ UBND huyện; - Các phòng: TC-KH; TN-MT; Công thương; - Chi cục thuế; - UBND các xã, thị trấn;
9Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp ưu đãi01/SY-UBNDTT HĐND huyện; LĐ UBND huyện; Phòng TC-KH; Phòng LĐ TBXH (B.gốc)
10Quyết định Ban hành Quy định về đăng ký, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ...UBND tỉnh Bắc Kạn02/SY-UBND- TT Huyện ủy; - TT HĐND huyện; - LĐ UBND huyện; - Phòng TC – KH; - Phòng TN – MT; - Phòng Công thương; - UBND các xã, thị trấn
Sign In