Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Kỳ họp thứ 3- kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

( Cập nhật lúc: 01/09/2021  )
Chiều ngày 31/8/2021, Hội đồng Nhân dân huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 - Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Triệu Đức Phú, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa Kỳ họp. Dự Kỳ họp có đồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban liên quan và các đại biểu HĐND huyện.
  Kỳ họp thứ 3- Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Kỳ họp đã thông qua 03 tờ trình: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vồn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh điểm vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nhu cầu sửa chữa nâng cấp công trình năm 2022; Các báo cáo thẩm tra của Ban HĐND đối với 03 tờ trình, dự thảo nghị quyết nêu trên.

Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu HĐND đã thống nhất cao thông qua các dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vồn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương; Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh điểm vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nhu cầu sửa chữa nâng cấp công trình năm 2022; Dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tờ trình dự thảo nghị quyết về bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả bầu bổ sung hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 04 ông, bà: Ông Ma Doãn Thành, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; Bà Trần Thị Miên, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; Ông Nguyễn Viết Tác, Cán bộ nghỉ hưu, trú tại thị trấn Bằng Lũng; Bà Nông Thị Dung, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Phái.. Việc thông qua các Nghị quyết này là cơ sở pháp lý để huyện tập trung chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới./.

Tác giả:  Hoàng Lan
Nguồn: 
Sign In