Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Huyện Chợ Đồn tích cực chuẩn bị cho công bố danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

( Cập nhật lúc: 23/04/2021  )
Ngay sau hiệp thương lần 3, MTTQ các cấp của huyện Chợ Đồn đã tổ chức bàn giao biên bản và danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện và HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 tới thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp và thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp.

 Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử thị trấn Bằng Lũng biên tập tiểu sử các ứng cử viên chuẩn bị cho

công bố danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.  

Thời điểm này, Ủy ban bầu cử huyện Chợ Đồn và các xã thị trấn đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho việc lập, công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấpnhiệm kỳ 2021 -2026,cung cấp tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tới từng hộ gia đình và cung cấp tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cho Tổ bầu cử để niêm yết thông báo cho cử tri được biết.

Trên cơ sở hướng dẫn số 31/ HD – UBBC ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban bầu cử huyện hướng dẫn về việc lập và công bố và niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026  thì chậm nhất  là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử), Ủy ban bầu cử phải lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình. Việc cung cấp tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã tới từng hộ gia đình phải được thực hiện xong trước ngày 30/4/2021. Uỷ ban bầu cử cấp huyện, cấp xã  biên tập, in ấn và cung cấp tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND cho Tổ bầu cử để niêm yết tại khu vực bỏ phiếu xong trước ngày 03/5/2021 để cử tri nắm thông tin.  

Bên cạnh đó,  Ủy ban bầu cử huyện cũng  chỉ đạo các địa phương có phương án  bố trí nơi niêm yết danh sách những người ứng cử đảm bảo trang trọng, thuận tiện cho người dân, đồng thời có phương án bảo quản, tránh mưa gió, kẻ xấu phá hoại./.

Tác giả:  Hương Liễu
Nguồn: 
Sign In