Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Hội đồng nhân dân huyện chú trọng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

( Cập nhật lúc: 08/09/2021  )
Với quan điểm giải quyết “tận gốc” các vấn đề cử tri quan tâm, những năm qua Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các Kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện. Các cuộc tiếp xúc cử tri đảm bảo dân chủ, bình đẳng, công khai và thẳng thắn qua đó thu thập được nhiều ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương.

  Nhiều ý kiến của cử tri được HĐND tiếp nhận và gửi đến các cơ quan thẩm quyền

giải quyết kịp thời đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Nhiệm kỳ 2016 -2021, thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc với cử tri tại các đơn vị bầu cử  với sự tham gia của hơn 7.000 cử tri qua đó đã thu được hơn 800 ý kiến, kiến nghị của cử tri, tỷ lệ giải quyết các ý kiến cử tri đạt trên 90%. Đối với cấp xã có trên 4000 ý kiến cử tri được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, tỷ lệ giải quyết các kiến nghị cử tri đạt trên 70%. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của địa phương  thường xuyên tham gia tiếp xúc cử tri cùng đại biểu Hội đồng nhân dân để cùng nắm tâm tư, nguyện vọng của cử tri do vậy nhiều ý kiến, kiến nghị được kịp thời xem xét, giải quyết thấu đáo ngay từ cơ sở...

Hoạt động tiếp công dân được Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân duy trì đúng luật trong đó đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham gia thực hiện lịch tiếp công dân đầy đủ theo quy định, tỷ lệ tham gia tiếp công dân và giải quyết các ý kiến đạt 100%, cấp xã có trên 90%  đại biểu tham gia với tỷ lệ giải quyết ý kiến kiến nghị đạt 100%. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư công dân được Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp quan tâm giải quyết đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri ngày càng được nâng cao, những băn khoăn, vướng mắc của cử tri về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được giải thích đầy đủ, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri cơ bản được đáp ứng tạo niềm tin của cử tri, nhân dân đối với chính quyền địa phương, hạn chế một phần tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo./.

Tác giả:  Hương Liễu
Nguồn: 
Sign In