Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Chợ Đồn phân bổ hơn 2,3 tỷ đồng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

( Cập nhật lúc: 23/04/2021  )
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn vừa ban hành Quyết định số 812/ QĐ–UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 về phân bổ đợt 1 kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
 Ảnh minh họa Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Số tiền được phân bổ đợt 1 cho các cơ quan đơn vị cấp huyện và các xã thị trấn là 2.397 triệu đồng. Kinh phí phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được sử dụng chi cho các nội dung sau: Chi xây dựng các văn bản hướng dẫn; các báo cáo, văn bản liên quan; chi in ấn tài liệu, ấn phẩm phục vụ bầu cử; chi xây dựng, cập nhật, vận hành trang thông tin điện tử về công tác bầu cử của Hội đồng Bầu cử quốc gia; chi trang thiết bị phục vụ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; chi bảo đảm an ninh, trật tự, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động bầu cử; tổ chức các hội nghị; chi cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Mức chi cũng được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử phải được các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả; sử dụng các phương tiện phục vụ các cuộc bầu cử trước đây hiện còn sử dụng được, huy động các phương tiện đang được trang bị ở các cơ quan, đơn vị để phục vụ cho nhiệm vụ bầu cử đảm bảo tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước./.

Tác giả:  Hương Liễu
Nguồn: 
Sign In