Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Xã Đồng Thắng đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

( Cập nhật lúc: 03/12/2020  )
Ngày 30/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2190/QĐ-UBND về việc thừa nhận xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

 Duy trì chăn nuôi gà tại hợp tác xã Toàn Thắng, thôn Khuổi Giả, xã Đồng Thắng

(Nguồn ảnh: Ma Thị Thanh Hương).

Cụ thể: Xã Đồng Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 02 xã là Rã Bản và Đông Viên của huyện Chợ Đồn theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, 02 đơn vị xã Rã Bản và Đông Viên đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và 2018 tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (Số 2325/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc công nhận xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017; Số 135/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 về việc công nhận xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018). Trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2190/QĐ-UBND về việc thừa nhận xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức công bố Quyết định theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn, Uỷ ban nhân dân xã Đồng Thắng có trách nhiệm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 Công trình đường trục thôn Bản Vay, xã Yên Thịnh dài 560 m hoàn thành thi công

đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu giao thông cho 59 hộ dân trong thôn.

Đến nay, huyện Chợ Đồn đã có 02 xã đạt chuẩn Nông thôn mới là Đồng Thắng và Yên Thượng; Số tiêu chí bình quân toàn huyện là 12,7 tiêu chí. Ủy ban nhân dân huyện đang tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Tá khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xét, công nhận và đề nghị công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới của huyện Chợ Đồn năm 2020. Dự kiến trong năm 2021, có 02 xã đạt chuẩn Nông thôn mới là xã Phương Viên và xã Yên Thịnh.

Thực hiện Chương trình hành động số 03-CTr/HU ngày 21/9/2020 của Huyện ủy Chợ Đồn về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2020-2025 có 13 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; Số tiêu chí nông thôn mới bình quân của huyện: 15 tiêu chí./.

Tác giả:  Hà Thị Thanh Nga, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Nguồn: 
Sign In

CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN CHỢ ĐỒN

Địa chỉ: tổ 2b, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn. 
Điện thoại:  0209.3882.127 - Email:
hdndubnd.cd@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND huyện

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.