Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Thị trấn Bằng Lũng hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

( Cập nhật lúc: 07/04/2021  )
Đến ngày 4/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Bằng Lũng đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 Cử tri tổ 8 tham gia Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, danh sách lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng có 02 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội; 08 ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh; 34 ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện; 42 ứng cử viên Đại biểu HĐND thị trấn Bằng Lũng.

Tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri, sau khi nghe tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiểu sử tóm tắt quá trình công tác và báo cáo ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cử tri đã phát biểu ý kiến, nhận xét đối với những người ứng cử tại nơi cư trú. Các ý kiến nhận định: các đại biểu ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp lần này là những cá nhân tiêu biểu về đạo đức, nhân cách, có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, địa phương, liên hệ mật thiết với Nhân dân. Các cử tri tín nhiệm cao đối với các đại biểu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua kết quả tổng hợp của MTTQ thị trấn Bằng Lũng, 100% đại biểu cử tri nhất trí đối với các đại biểu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Tác giả:  Nông Đuổng
Nguồn: 
Sign In