Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tại Nghĩa Tá

( Cập nhật lúc: 08/01/2021  )
Ngày 07/01/2020, Đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại các xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2017-2020 tỉnh Bắc Kạn tiến hành thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới tại xã Nghĩa Tá.
 Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế, các Sở ngành cấp tỉnh là thành viên Đoàn thẩm định đã phân tích cụ thể từng chỉ tiêu, tiêu chí và đi đến thống nhất đánh giá xã Nghĩa Tá cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Đoàn ghi nhận những kết quả nổi bật của xã Nghĩa Tá như: Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 36,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,37%; trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ lao động có việc làm trong độ tuổi lao động đạt 91,9%; tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98,08%, trong đó có 52,3% hộ dân được sử dụng nước sạch. Đoàn thẩm định cũng đã có những ý kiến khách quan, chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà địa phương cần khắc phục ngay để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng đoàn thẩm định - đồng chí Hoàng Văn Giáp - Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đánh giá cao những kết quả trong việc hoàn thành các tiêu chí mà địa phương nỗ lực, quyết tâm đạt được. Đồng chí đề nghị các phòng, ban ngành cấp huyện tiếp tục hỗ trợ địa phương hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở góp ý của các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND xã phối hợp với các ngành thống nhất số liệu, nội dung, thủ tục hồ sơ theo quy định để trình UBND tỉnh xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian sớm nhất./.

Tác giả:  Hoàng Ánh Nguyệt, Phòng NN & PTNT huyện
Nguồn: 
Sign In