Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

( Cập nhật lúc: 23/04/2021  )
Ban Chỉ huy quân sự huyện Chợ Đồn vừa tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Đợt thi đua diễn ra trong 30 ngày từ 23/4/2021 đến ngày 23/5/2021.

 Lực lượng vũ trang huyện Chợ Đồn quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chào mừng

cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Trong đợt thi đua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực, tự giác, mẫu mực thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và thực hiện nhiệm vụ tổ chức, bảo đảm, phục vụ, bảo vệ an toàn bầu cử. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác, nhất là tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng và trong nội bộ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự cán bộ tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 gắn với quy hoạch cán bộ; Phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho công tác bầu cử, 100% quân số tham gia bầu cử bảo đảm chặt chẽ, nhanh gọn, trật tự, an toàn, hoàn thành trước thời gian quy định, tuyên truyền, vận động cử tri phát huy tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, tích cực, tự giác tham gia bầu cử. Xây dựng, kiện toàn các văn kiện, phương án tác chiến bảo vệ cuộc bầu cử, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng có liên quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các tình huống, nhất là những thời điểm quan trọng, địa bàn trọng điểm, bảo đảm an toàn doanh trại, kho, của đơn vị, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Cùng với đó, đơn vị duy trì nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, sinh hoạt, công tác và tham gia giao thông gắn với nâng cao chất lượng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công vụ, xây dựng nền nếp chính quy; xây dựng củng cố cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”. Thông qua đợt thi đua, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung yêu cầu của bầu cử; xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, đề cao trách nhiệm trong tham gia chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong lực lượng vũ trang huyện./.

Tác giả:  Hương Liễu
Nguồn: 
Sign In