Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Cấp gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng

( Cập nhật lúc: 11/01/2021  )
Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tại Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 về việc phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ gạo thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Chợ Đồn năm 2020. Chiều ngày 10 tháng 01 năm 2021, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Đồn phối hợp với UBND các xã Yên Thượng, Bản Thi cấp gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng.
  Giao nhận gạo hỗ trợ tại thôn Nà Khuất, xã Yên Thượng

Theo đó, có 04 hộ nghèo/13 nhân khẩu đang tự nguyện bảo vệ 1,6 ha rừng tự nhiên được cấp hỗ trợ 2,160 tấn gạo.Trong đó, xã Bản Thi có 02 hộ/9 khẩu = 1,44 tấn; xã Yên Thượng có 02 hộ/4 khẩu = 0,72 tấn.

Tại trụ sở xã Bản Thi, chia sẻ vui mừng khi nhận được gạo hỗ trợ. Ông Phùng Xuân Tý, dân tộc Dao, thôn Kéo Nàng cho biết “Gia đình đang tự nguyện quản lý 0,4 ha rừng tự nhiên, thuộc đối tượng hộ nghèo năm 2020 của xã. Hiện có 4 khẩu, trong cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, dịp này được nhận 0,36 tấn gạo do cấp trên cấp. Bản thân nhận thấy đây là sự quan tâm của Chính phủ, chính quyền các cấp từ đối với các hộ còn khó khăn. Với số lượng gạo đã nhận được giúp gia đình tôi có lương thực trong 06 tháng để đảm bảo cuộc sống yên tâm thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng”.

  ông Nguyễn Thế Viễn (phía trái), thôn Kéo Nàng cùng cán bộ xã Bản Thi

kiểm tra chất lượng gạo được hỗ trợ trước khi nhận tại buổi cấp phát

Ông Đào Duy Lâm, cán bộ phụ trách công tác Lâm nghiệp - Kế hoạch - Giao thông UBND xã Bản Thi cho biết: UBND xã đã tiến hành rà soát, lựa chọn hộ để nhận hỗ trợ theo đúng đối tượng và trình tự thực hiện. Qua công tác phối hợp cấp phát, kiểm tra chất lượng gạo, số lượng từng hộ được cấp phát theo danh sách đã được UBND huyện phê duyệt là đúng theo quy định, không có tình trạng cấp thiếu số lượng. Đồng thời quán triệt các hộ được nhận gạo hỗ trợ sử dụng đúng mục đích, tuyệt đối không trao đổi, bán hoặc sử dụng vào các mục đích khác. Thời gian tới tiếp tục tuyên truyền vận động người dân sinh sống tại các thôn trên địa bàn xã thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ và phát triển rừng. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - Xã hội của địa phương trong năm 2021, xây dựng xã An toàn khu - xã Bản Thi ngày thêm đổi mới mạnh giàu”./.

Tác giả:  Hà Thị Thanh Nga, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Nguồn: 
Sign In