Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Về việc hướng dẫn kiểm chứng thông tin và báo cáo tin giả

( Cập nhật lúc: 07/09/2021  )

Về việc hướng dẫn kiểm chứng thông tin và báo cáo tin giả (Tải về)

Tác giả:  UBND huyện Chợ Đồn
Nguồn: 
Sign In