Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khoá XIX

( Cập nhật lúc: 11/03/2021  )

Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021 của các đơn vị:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Tải về)

2. Hạt kiểm lâm Chợ Đồn. (Tải về)

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng. (Tải về)

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo. (Tải về)

5. Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn. (Tải về)

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch. (Tải về)

7. Công an huyện. (Tải về)

Tác giả:  i:0#.f|admembershipprovider|tuyenhv.cd
Nguồn: 
Sign In