Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện năm 2021

( Cập nhật lúc: 22/01/2021  )

Thông báo  số 01/TB-HĐND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện năm 2021. (Tải về)

Tác giả:  i:0#.f|admembershipprovider|tuyenhv.cd
Nguồn: 
Sign In