Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Thông báo Dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

( Cập nhật lúc: 19/11/2020  )

              Thông báo số 118/TB-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về Dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. (Tải về)

Tác giả:  i:0#.f|admembershipprovider|tuyenhv.cd
Nguồn: 
Sign In