Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 - HĐND huyện Chợ Đồn

( Cập nhật lúc: 19/11/2020  )

1. Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 - HĐND huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)

2. Dự kiến thời gian, nội dung  kỳ họp thứ 15 - HĐND huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)

3. Báo cáo trả lời kiến nghị của cư tri sau kỳ họp 14 - HĐND huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)

4. Báo cáo kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. (Tải về)

Tác giả:  i:0#.f|admembershipprovider|tuyenhv.cd
Nguồn: 
Sign In