Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khoá XIX

( Cập nhật lúc: 30/12/2020  )

1. Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ) cuối năm 2020 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)

2. Báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)

3. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021. (Tải về)

4. Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)

5. Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nhgị của của tri trước kỳ họp thứ 15 HĐN huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)

Tác giả:  i:0#.f|admembershipprovider|tuyenhv.cd
Nguồn: 
Sign In