Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Tài liệu Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 09/04/2021  )

Tài liệu Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm: 

1. Báo cáo Tổng kết tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. (Tải về)

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)

4. Báo cáo kết quả công tác kiểm sát nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)

5.

6. Tờ trình Sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất để tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại Tổ 1 và Tổ 2A thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (đợt 1). (Tải về)

7. Tờ trình Về việc cho chủ trương lập dự án điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai và xây dựng giải pháp phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030. (Tải về)

8. Tờ trình về việc cho chủ trương sử dụng ngân sách địa phương đối ứng kinh phí xây dựng công trình Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Xuân Lạc, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. (Tải về)

Tác giả:  i:0#.f|admembershipprovider|tuyenhv.cd
Nguồn: 
Sign In