Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 23/02/2021  )

Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)  

Tác giả:  i:0#.f|admembershipprovider|tuyenhv.cd
Nguồn: 
Sign In