Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn


Năm 1946, thực hiện Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương đảng và Chính phủ chọn căn cứ địa Việt Bắc làm Thủ đô kháng chiến. Để đảm bảo an toàn bí mật, các cơ quan Trung ương lần lượt rời Thủ đô lên ở và làm việc tại an toàn khu. Tại khu ATK Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận rất nhiều các cơ quan của nhà nước, các công xưởng, kho tàng trực tiếp phục vụ kháng chiến như xưởng quân giới, cơ quan vô tuyến điện, Nha nghiên cứu quân sự, đặc biệt có Nhà máy in tiền thuộc Bộ Tài chính đặt tại khe Phja Tắc thuộc thôn Bản Nhượng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn.

Xem tiếp


Đồi Khau Mạ thuộc bản Vèn, xã Lương Bằng (huyện Chợ Đồn) là nơi đồng chí Phạm Văn Đồng - nguyên Thủ tướng Chính phủ cùng cơ quan Văn Phòng Chính phủ ở và làm việc từ đầu năm 1950 đến mùa hè năm 1951.

Xem tiếp


Khu di tích lịch sử ATK - Chợ Đồn (Bắc Kạn) thuộc quần thể di tích Việt Bắc, nơi ghi dấu ấn hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954).

Xem tiếp


Nà Quân thuộc xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn là nơi cơ quan Trung ương Đảng đặt hội trường làm việc trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1951 đến 1952.

Xem tiếp


Năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Tình hình thế giới có nhiều chuyển biến thuận lợi cho cách mạng Việt Nam, Liên xô tiến đánh chiếm Béc Lin tiêu diệt Phát xít Đức tại hang ổ của chúng. Trong nước, quân Nhật tìm cách hất cẳng Thực dân Pháp vì chúng thấy rằng hai con vật lớn không thể chung một con mồi béo bở.

Xem tiếp


Đầu năm 1947, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở lại Việt Bắc, cái nôi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đầu năm 1951, Người đến làm việc tại đồi Nà Pậu, thuộc Bản Thít, xã Lương Bằng (huyện Chợ Đồn). Tại đây, Người đã viết nhiều bức thư và điện mừng gửi đến các cơ quan, đoàn thể trong và ngoài nước.

Xem tiếp


Khuổi Linh (thuộc xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn) là nơi ở và làm việc của đồng chí Trường Chinh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương từ tháng 8 đến tháng 12 năm 1950.

Xem tiếp


Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc tại nhiều nơi thuộc An toàn khu Chợ Đồn, trong đó có Bản Ca, xã Bình Trung.

Xem tiếp


Địa danh Bản Bằng thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là căn cứ cách mạng quan trọng của Đảng ta trong giai đoạn lịch sử 1943 - 1945. Bản Bằng là bản người Dao thuộc xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng từng sống và làm việc, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các đồng chí Hoàng Văn Thái, Lê Dục Tôn, Nông Văn Quang, Nông Văn Lạc... Nơi đây còn diễn ra một sự kiện có ý nghĩa lịch sử lớn lao chính là cuộc gặp mặt của hai đoàn quân Nam Tiến và Bắc Tiến.

Xem tiếp


Năm 1946, thực hiện Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương đảng và Chính phủ chọn căn cứ địa Việt Bắc làm Thủ đô kháng chiến. Để đảm bảo an toàn bí mật, các cơ quan Trung ương lần lượt rời Thủ đô lên ở và làm việc tại An toàn khu hay còn gọi là ATK.

Xem tiếp

Sign In