Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

22 xã, thị trấn thuộc huyện Chợ Đồn

( Cập nhật lúc: 14/12/2012  )

1. Thị trấn Bằng Lũng                                  

 

2. Xã Yên Nhuận

 

3. Xã Bản Thi

 

4. Xã Bằng Lãng

 

5. Xã Bằng Phúc

 

6. Xã Bình Trung

 

7. Xã Đại Sảo

 

8. Xã Đồng Lạc

 

9. Xã Đông Viên

 

10. Xã Lương Bằng

 

11. Xã Nam Cường

 

12. Xã Phong Huân

 

13. Xã Phương Viên

 

14. Xã Quảng Bạch

 

15. Xã Rã Bản

 

16. Xã Tân Lập

 

17. Xã Xuân Lạc

 

18. Xã Yên Mỹ

 

19. Xã Yên Thịnh

 

20. Xã Yên Thượng

 

21. Xã Nghĩa Tá

 

22. Xã Ngọc Phái

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In