Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Danh sách Thường trực UBND huyện Chợ Đồn

( Cập nhật lúc: 14/12/2012  )

1. Đồng chí TRIỆU HUY CHUNG - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện

 

Tiểu sử tóm tắt:

 Sinh ngày: 31/10/1978.

 Quê quán: Xã Tân Lập - Huyện Chợ Đồn - Tỉnh Bắc Kạn.

 Nơi cư trú: Tổ 14B, thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Tỉnh Bắc Kạn.

 Dân tộc: Dao

 Trình độ học vấn: 12/12

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Chức vụ đảm nhiệm: Chủ tịch UBND huyện

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND huyện; tổ chức và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Luật, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện; triệu tập, chủ trì các phiên họp của UBND huyện; Làm chủ tài khoản ngân sách huyện; Lãnh đạo công tác các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và các thành viên UBND huyện.

1. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Trực tiếp phụ trách công tác nội chính, công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, công tác tiếp công dân; xử lý, xem xét giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật; Công tác địa giới hành chính; Công tác quy hoạch, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Công tác thu - chi ngân sách địa phương theo phân cấp; thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Công tác An ninh, Quốc phòng, Tư pháp, xử lý vi phạm hành chính; Công tác xây dựng nông thôn mới.

- Ký phê duyệt các hồ sơ đầu tư, phê duyệt thiết kế, kỹ thuật tổng dự toán các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo thẩm quyền phân cấp của huyện; Các quyết định thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền quy định.

- Làm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Thi đua khen thưởng, Trưởng ban An toàn giao thông huyện, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm và Trưởng các Ban chỉ đạo khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

2. Phụ trách, phối hợp công tác với các đơn vị:

- Giữ các mối quan hệ với: Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể huyện. Giải quyết mối quan hệ với Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân.

- Phụ trách các phòng, ban, đơn vị: Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tư pháp, Ban quản lý các dự án huyện, Thanh tra huyện, Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện.

 2. Đồng chí DƯƠNG VĂN HOÀN - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày: 27/7/1979

Quê quán: Xã Trung Hòa - Huyện Ngân Sơn - Tỉnh Bắc Kạn

Nơi cư trú: Tổ 15, phường Sông Cầu - Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm kỹ thuật công nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện.

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

1. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

- Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá - Thông tin, Truyền thanh và Truyền hình, Dân số - KHHGĐ, bảo hiểm xã hội, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, Công tác xây dựng cơ bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Dân tộc, Tôn giáo.

- Trực tiếp giải quyết, xử lý những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách xã hội.

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Làm Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh của huyện, Trưởng Ban phòng không nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Trưởng ban chỉ đạo triển khai đề án dạy nghề cho lao động nông thôn, Trưởng ban Chương trình SEQEP huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, Trưởng ban đại diện NHCSXH huyện, Trưởng ban vận động hiến máu tình nguyện huyện và các trưởng ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

- Các công việc khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

2. Phụ trách, phối hợp công tác với các đơn vị:

- Được Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền giữ mối liên hệ thường xuyên với Uỷ ban MTTQVN huyện và các đoàn thể nhân dân, các Hội, Tổ chức xã hội.

- Phụ trách các phòng, ban, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa - Thông tin, phòng Y tế, phòng Dân tộc, Đài Truyền thanh - Truyền hình, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm dạy nghề, Hội chữ thập đỏ, Trung tâm Viễn thông huyện, Bưu điện huyện, Ngân hàng chính sách xã hội.

 3. Đồng chí ĐẶNG ĐÌNH PHONG - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày: 12/01/1980

Quê quán: Xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Nơi cư trú: Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

1. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý và bảo vệ rừng, xem xét và ký xác nhận giấy phép khai thác lâm sản theo thẩm quyền, thuỷ sản, thuỷ lợi, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn.

- Thương mại, hợp tác xã; công nghiệp, khoa học - công nghệ; quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên và môi trường, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Công tác quy hoạch đô thị; Công tác xây dựng cơ bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Làm Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, Trưởng ban chỉ huy các vấn đề cấp bách, Trưởng ban chỉ đạo Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020; Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB xây dựng các công trình trên địa bàn huyện, Trưởng BCĐ bố trí ổn định dân cư; Thường trực BCĐ xây dựng nông thôn mới và các Ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

- Các công việc khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

2. Phụ trách, phối hợp công tác với các đơn vị:

- Đầu mối phối hợp với các Hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách các phòng, ban, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, Chi cục thống kê, Trạm thú y, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm quản lý thủy nông, Chi nhánh vật tư nông nghiệp, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh huyện Chợ Đồn, Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh huyện Chợ Đồn, Điện lực Chợ Đồn.

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In