Tài liệu kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
1. Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 02/5/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện. (Tải về)2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 02/5/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn điều ...

Tin nổi bật Tin nổi bật