A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Kế hoạch số 36/KH-HĐND ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Tải về)

2. Công văn số 709/UBND-VP ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Tải về)

3. Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. (Tải về)

4. Công văn số 1196/UBND-VP ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc tham dự tiếp xúc cử tri cùng Đại biểu HĐND huyện. (Tải về)


Tập tin đính kèm

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật