A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Ngọc Phái đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

          Sáng 28/4, UBND huyện Chợ Đồn tổ chức Lễ Công bố xã Ngọc Phái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Dự lễ công bố có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí  Triệu Đức Phú, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện và cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân xã Ngọc Phái.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng công nhận xã Ngọc Phái đạt chuẩn NTM năm 2022 và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Ngọc Phái.

      Với những nỗ lực và quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã Ngọc Phái đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để xây dựng nông thôn mới (NTM) theo Nghị quyết của Huyện ủy. Đến nay đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Để phát huy nội lực của Nhân dân, Đảng ủy, chính quyền xã Ngọc Phái luôn đặt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” lên hàng đầu. Khi thực hiện các hoạt động hay xây dựng các công trình phúc lợi, người dân luôn được trực tiếp nghe, đóng góp ý kiến, thống nhất phương án thực hiện. Nhờ đó, tạo được sự đồng thuận cao, khơi dậy ý thức, trách nhiệm, sức mạnh của người dân. Với phương châm, xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, không được chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích, vì thế đòi hỏi phải hết sức tích cực, quyết liệt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm hoàn thiện. Xác định rõ mục tiêu xây dựng NTM, xã đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và người dân. Trong đó, quan trọng nhất là tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân.

        Đặc biệt, là vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM rất quan trọng, chính vì vậy xã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước trong xây dựng NTM, tích cực tham gia quyết tâm xây dựng thành công các tiêu chí NTM. Thực hiện xây dựng NTM, Ngọc Phái đã đạt được nhiều kết quả và tác động tích cực đến phát triển các lĩnh vực khác, nâng cao đời sống nhân dân.

         Các nguồn vốn phân bổ được sử dụng, hỗ trợ đúng mục đích, đã giúp cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập gia đình. Nhân dân đã mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi.  Nền kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, nhận thức rõ được điều đó xã đã tích cực chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay thế những cây trồng có năng suất thấp không có giá trị kinh tế bằng những cây trồng mới, giống mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Chỉ đạo quyết liệt cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã, năm 2022 xã đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu; năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng được nâng cao, bình quân lương thực đầu người tăng so với cùng kỳ năm trước; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,6 triệu đồng/người/năm.tỷ lệ hộ nghèo dưới 13,0%, năm 2022, Các hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt trên 95% trở lên. Xã có đường nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 100%; đường thôn và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện, có đường xanh, sạch, đẹp đạt từ 80% trở lên; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện,...Xã đạt chuẩn tiêu chí về Trường học về cơ sở vật chất, đạt chuẩn tiêu chí về Y tế,  Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 90% trở lên. tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt từ 50% trở lên. Có 80% thôn trở lên đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định; hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt từ 80% trở lên. Có nhà văn hóa,  nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng đạt 100%...

Bên cạnh đó, xã cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn, lồng ghép các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu giảm nghèo, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn. Trong năm 2022,  xã triển khai 02 mô hình phát triển kinh tế đó là: Mô hình Dưa Nhật và duy trì phát triển mô hình Kiệu, đã tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân, đặc biệt là một số hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận Mô hình và có nguồn thu nhập tăng thêm. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trong công việc, tận tâm phục vụ nhân dân. Quốc phòng - an ninh được tăng cường; giữ vững tình hình an ninh nông thôn, đảm bảo an toàn xã hội. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới năm 2022. tổng kinh phí đã thực hiện là 802 triệu đồng. Trong đó,Ngân sách trung ương cấp 206 triệu đồng; Ngân sách tỉnh cấp 11 triệu  đồng;  Ngân sách huyện cấp 205 triệu đồng; từ  Nhân dân đóng góp là 335 triệu đồng.

 Nấm sò và cây kiệu cũng là hai loại nông sản chủ lực phát triển kinh tế tại xã Ngọc Phái.

Với những kết quả đó, xã Ngọc Phái đã xây dựng thành công xã nông thôn mới và được công nhận theo quyết định số 489, ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công nhận xã Ngọc Phái đạt chuẩn NTM năm 2022.  Đây chính là tiền đề để xã ngày càng phát triển nhanh và bền vững trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch và có giải pháp củng cố và nâng chất các tiêu chí. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò chủ thể, tập trung huy động sự đóng góp của cộng đồng dân cư để thực hiện, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng xã Ngọc Phái được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM của huyện Chợ Đồn lên 07 xã và là xã thứ 24 của tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn NTM. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng NTM trên địa bàn huyện Chợ Đồn nhằm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình MTQG xây dựng NTM. Để giữ vững những kết quả đã đạt được, phấn đấu đạt thành quả cao hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Phái quan tâm thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo xây dựng NTM; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong việc tham gia thực hiện Chương trình; vận động doanh nghiệp tham gia đầu tư, hỗ trợ xã xây dựng NTM; huy động, lồng ghép, bố trí nguồn lực cho Chương trình bảo đảm mục tiêu đề ra; bám sát định hướng phát triển của huyện, của tỉnh, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển... góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của toàn huyện Chợ Đồn và của tỉnh Bắc Kạn.

Trụ sở xã Ngọc Phái được trang hoàng rực rỡ đón xã đạt chuẩn NTM.

          Nhân dịp này, UBND tỉnh Bắc Kạn trao tặng Bằng khen cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã  Ngọc Phái đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2022; Tặng Bằng khen cho Chi nhánh Matexim Bắc Kạn trực thuộc Công ty cổ phần vật tư và thiết bị, trú tại thôn Bản Cuôn 1, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn đã có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng NTM tại xã Ngọc Phái. UBND huyện Chợ Đồn tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng NTM năm 2022; UBND xã Ngọc Phái tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Phái năm 2022./.

 

 

Tác giả: Hoàng Lan

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật