A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng và hình bản đồ Việt Nam

UBND huyện Chợ Đồn vừa ban hành Công văn số 3279/UBND –VP ngày 6 tháng 12 năm 2023 về việc quán triệt, tuyên truyền,  thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng và hình ảnh bản đồ Việt Nam.

Theo đó, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; những quy định trong việc sử dụng bản đồ Việt Nam. Tập trung tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về ý nghĩa, tầm quan trọng của lá cờ Đảng, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát việc sử dụng cờ Đảng, hình bản đồ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, cổ động, quảng cáo, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao; kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở, giám sát các đơn vị, cơ sở quảng cáo, cơ sở in, cơ sở sản xuất thực hiện đúng mẫu quy định và kiến nghị hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng chia sẻ hình ảnh xuyên tạc, xúc phạm cờ Đảng trên Internet, mạng xã hội và công tác quản lý các ấn phẩm thông tin tuyên truyền.

Đối với đơn vị Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông tăng cường tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia, biển, đảo; quy cách của cờ Đảng, hình bản đồ Việt Nam chuẩn. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tin, bài không để xảy ra việc sử dụng cờ Đảng, biểu tượng Búa Liềm, hình bản đồ Việt Nam không đúng quy định trong các sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý.

Kèm theo các văn bản liên quan:

HD số 37 của Ban TGTU.pdf

Quy định 99 của Ban Bí thư.pdf

Phụ lục hình ảnh minh họa kèm theo HD số 37.pdf

Vv tuyên truyền sử dụng cờ Đảng và bản đồ Việt Nam.pdf

Tác giả: Nông Đuổng

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật