|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết quả xét tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Chợ Đồn năm 2023

Thông báo số 1106/TB-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về kết quả xét tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Chợ Đồn năm 2023.


Tập tin đính kèm

Tin liên quan