A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III

Thông báo số 06/TB-HĐTH ngày 26/5/2023 của Hội đồng thi thăng hạng CDNN từ hạng IV lên hạng III huyện Chợ Đồn về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III


Tập tin đính kèm

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật