A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn năm 2023

1. Thông báo số 05/CV-HĐTD ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn về danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn năm 2023. (Tải về)

2. Danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn năm 2023. (Tải về)


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật