A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nội quy phỏng vấn (vòng 2) tuyển dụng công chức cấp xã

1. Quyết định số 05/QĐ-HĐTD ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức huyện Chợ Đồn về việc ban hành Nội quy phỏng vấn (vòng 2) tuyển dụng công chức cấp xã. (Tải về)

2. Nội quy phỏng vấn (vòng 2) tuyển dụng công chức cấp xã kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTD ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức huyện Chợ Đồn. (Tải về)


Tập tin đính kèm

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật