A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chợ Đồn

1. Thông báo số 01a/TB-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chợ Đồn. (Tải về)

2. Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chợ Đồn. (Tải về)


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật