A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NHCSXH huyện tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2023

Trong tháng 5, phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội ( NHCSXH) huyện phối hợp với UBND của các xã Phương Viên, Yên Thượng, Yên Mỹ, Đại Sảo, Bình Trung và Thị trấn Bằng Lũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng Chính sách xã hội năm 2023 cho các đại biểu là cán bộ Ban giảm nghèo, cán bộ tổ chức chính trị- xã hội làm ủy thác NHCSXH tại xã, thị trấn; Trưởng thôn, tổ dân phố, Ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn tại các xã, thị trấn.

Hội nghị tập huấn triển khai tại Thị trấn Bằng Lũng.

Tại các hội nghị tập huấn, đại biểu đã được giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, đặc biệt nhấn mạnh vào các đối tượng vay vốn, phương thức cho vay; Giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã; Giải pháp tăng cường vai trò của Trưởng thôn ( tổ dân phố) trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay theo văn bản 10566/HD-NHCS ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH; hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát, chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động dành cho Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã; giải đáp một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình tín dụng và hướng dẫn cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ VBSP Smart Banking.

Các đại biểu tham gia tập huấn tại xã Phương Viên cài đặt phần mềm VBSP Smart Banking.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu nắm được nội dung, nghiệp vụ cho vay tại NHCSXH, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội; Chỉ đạo các tổ chức CT-XH nhận ủy thác trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở đảm bảo cho vay đúng đối tượng, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

 Tác giả: Hương Liễu – Thu Hoài


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật