A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

 TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù họp với thực tế; không Đồng bộ, thiếu thống nhất; không họp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn:

+ Địa chỉ liên hệ: Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

+ Số điện thoại chuyên dùng: 0209.3882.127

- Mục phản ánh kiến nghị tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn , chọn tag: "Phản ánh kiến nghị".

- Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn (Phòng Nội chính - Pháp chế):

+ Địa chỉ liên hệ: Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

+ Số điện thoại chuyên dùng: 0209.3871.743

Lưu ỷ:

- Phản ảnh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, sổ điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tô chức cổ phản ảnh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tổ cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáọ.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật