A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Chợ Đồn tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 04/12, tại Hội trường Ba Đình, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên toàn quốc. Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương...

 Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (nguồn ảnh Tạp chí Điện tử).

Hội nghị được kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc; có 1.441.261 các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Tham dự tại điểm cầu UBND huyện Chợ Đồn có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện đang công tác tại huyện. Lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban; cán bộ, công chức, viên chức; các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện. Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, báo cáo viên cấp huyện công tác tại huyện; Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện.

Hội nghị được kết nối 24 điểm cầu đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị huyện Chợ Đồn với hơn 1.900 đại biểu dự.

 Đại biểu điểm cầu UBND huyện theo dõi Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đại biểu điểm cầu xã Bằng Lãng theo dõi Hội nghị.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Tác giả: Nông Đuổng

 

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật